Banner Ads Top

15.05.2013 Deep Tokyo Impact 2013 Wave 5 – Fightcard Fightcards MMA/Mixed Martial Arts

Am 18.05.2013 findet Deep Tokyo Impact Wave 5 in Tokyo statt.

Dies ist die Fightcard:

Sadao Kondo vs. Yutaka Ueda
Luiz Andrade I vs. Ryosuke Togashi
Ken Hamamura vs. Naoto Miyazaki
Yoichi Fukumoto vs. Juri Ohara
Yasuhiro Kawasaki vs. Hideto Kondo
Chikara Shimabukuro vs. Isamu Odagiri
Oyaki vs. Wakadanna
Makoto Dochi vs. Kotaro Kazama
Suguru Hayasaka vs. Keichi Iio
Wataru Sasaki vs. Yuki Ohara
Takashi Ito vs. Takanori Takahashi

Deep Tokyo Impact Wave 5

Deep Tokyo Impact Wave 5

15.05.2013 Deep Tokyo Impact 2013 Wave 5 – Fightcard
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)