Banner Ads Top

19.05.2013 Deep Tokyo Impact 2013 Wave 5 Ergebnisse – Results Ergebnisse MMA/Mixed Martial Arts

Am 18.05.2013 fand Deep Tokyo Impact Wave 5 in Tokyo statt.

Dies sind die Ergebnisse – Results:

Yutaka Ueda defeats Sadao Kondo via Dec.
Ryosuke Togashi defeats Luiz Andrade I via KO/TKO R1
Naoto Miyazaki defeats Ken Hamamura via Dec.
Yoichi Fukumoto defeats Juri Ohara via Dec.
Yasuhiro Kawasaki defeats Hideto Kondo via Dec.
Isamu Odagiri defeats Chikara Shimabukuro via Dec.
Oyaki defeats Wakadanna via Dec.
Kotaro Kazama defeats Makoto Dochi via Dec.
Suguru Hayasaka defeats Keichi Iio via Dec.
Wataru Sasaki defeats Yuki Ohara via Sub. Armbar R1
Takashi Ito defeats Takanori Takahashi via Dec.

Deep Tokyo Impact Wave 5

Deep Tokyo Impact Wave 5

19.05.2013 Deep Tokyo Impact 2013 Wave 5 Ergebnisse – Results
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)