Banner Ads Top

Monthly Archives: Oktober 2015

Pancrase 271 Fightcard Fightcards MMA/Mixed Martial Arts, Pancrase

Pancrase_271_Fightcard_Ergebnisse_Results

            Shotaro Yabe vs. Hiroyuki Tetsuka Kota Kondo vs. Kazunari Kimura Tetsuya Yamamoto vs. Shigeki Iijima Nobuhisa Kudo vs. Shun Miyakawa Yasuhiro Kawamura vs. Satoshi Kogure C. Shimabukuro vs. Naoto Ayuta Satoru Kitaoka vs. Kazuki Tokudome Mitsuhisa Sunabe vs. Hiroyuki Abe Hiromitsu Miura vs. Toshikazu Suzuki Takuya Eizumi vs. Shinya

Read more