Banner Ads Top

DEEP 74 Impact Fightcard Deep, Fightcards MMA/Mixed Martial Arts

deep74_Fightcard_Ergebnisse_Results
Kota Ishibashi vs. Haruki Nakayama 125 lbs
Luiz Andrade I vs. Seita Katsuki 155 lbs
Yusaku Fujisawa vs. Tamotsu Hayashi 155 lbs
Isamu Odagiri vs. Iyori Akiba 125 lbs
Y. Shinzato vs. Hiroaki Okada 145 lbs
Kanai Takuya vs. Seio Date 135 lbs
Toshinari Ogawa vs. Darani Date 145 lbs
Kazunori Yokota vs. Masakazu Imanari 145 lbs
Takafumi Otsuka vs. Ken Saotome 135 lbs
Daisuke Endo vs. Roy 135 lbs
Hiroto Sakuma vs. Kazuhide Shirota 135 lbs
Haruo Ochi vs. Joo Ho Son 115 lbs
Fuhito Hasegawa vs. Shuya Kamikubo 135 lbs
C. Shimabukuro vs. Naoki Inoue 125 lbs
Satoshi Yamasu vs. Takahiro Okoshi 135 lbs

DEEP 74 Impact Fightcard
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)