Banner Ads Top

DEEP Cage Impact 2014: Mr. Megaton’s Last Fight Fightcard Deep, Fightcards MMA/Mixed Martial Arts

On 21.07.2014 DEEP Cage Impact 2014 will take place in Tokyo.

This is the fightcard:

Kazuhiro Nakamura vs. Seigo Mizuguchi
Yuya Shirai vs. Yuki Okano Confirmed
Shunsuke Inoue vs. Chang Ryul Ahn
Koichi Ishizuka vs. Hiroyuki Kobayashi
Masato Kobayashi vs. Naoyuki Kato
Toshinori Tsunemura vs. Ken Saotome
Yasutaka Ishigami vs. Hayato Suzuki
Takahiro Kawanaka vs. Kiyonobu Nishikata
Ryosuke Komori vs. Yuki Ohara
Yoshihiko Shinzato vs. Tsunayoshi Shomura
Takeshi Ogane vs. Naoki Shimamura
Hiroto Uesako vs. Mitsuhiro Okada
Isamu Odagiri vs. Takuya Maruoka
Sho Kogane vs. Ryosuke Nakai

DEEP Cage Impact 2014: Mr. Megaton’s Last Fight Fightcard
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)