Banner Ads Top

DEEP: Osaka Impact Ergebnisse – Results Deep, Ergebnisse MMA/Mixed Martial Arts

Am 13.10.2013 fand in Osaka Deep Impact statt.

Dies sind die Ergebnisse – Results:

Yoichi Fukumoto defeats Yasuaki Kishimoto via Sub. RNC R1
Yuya Shibata defeats Hideki Kiyota via Dec.
Ryuichiro Sumimura defeats Kokichi Katahira via Sub. RNC R3
Yusuke Kagiyama defeats Kazuyoshi Kiyama via KO/TKO R1
Katsuyoshi Beppu defeats Kenya Yamanaka via Sub. TC R1
Hiroshi Tomita defeats Naritoshi Kakuta via Dec.
Kang Sato defeats Icho Tomonaga via Sub. Heel Hook R1
Fuhito Hasegawa defeats Shi Iori via Sub. RNC R1
Kimihiko Nakamura defeats Kazuya Nishioka via Dec.
Keisuke Komori defeats Hiroyuki Mori via Dec.

Deep_Osaka_Impact_2013

DEEP: Osaka Impact Ergebnisse – Results
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)