Banner Ads Top

GRABAKA Live 3! Ergebnisse – Results Ergebnisse MMA/Mixed Martial Arts

Am 27.10.2013 fand in Tokyo GRABAKA Live 3! statt.

Dies sind die Ergebnisse – Results:

Sanae Kikuta defeats Masayuki Naruse via Sub. Armbar R1
Eiji Ishikawa defeats Keiichiro Yamamiya via Dec.
Yuki Sasaki defeats Llull Kim via Dec.
Hidetaka Monma defeats Junya Nishikawa via Sub. TC R1
Rambaa Somdet defeats Kenichi Sawada via Dec.
Toshikazu Suzuki defeats Daijiro Matsui via Dec.
Manabu Inoue defeats Haruki Nakayama via Dec.
Hiroshi Kosakai defeats Ryuta Hasumi via Dec.
Tomohiko Hori defeats Toshinori Tsunemura via Dec.
Shigeaki Kusayanagi defeats Teruhiko Kubo via Dec.
Ryujin Satsuma vs. Naoyuki Kato Draw
Joe Proctor defeats Makoto Kawawa via Sub. Armbar R1
Kazuki Itaya vs. Kai Shimizu Draw
Mamoru Kashikura defeats Liger Narita via Sub. TC R2
Ryo Iseki vs. Toshihiro Komiya Ends Draw
Hikaru Hasumi defeats Katsuhiko Nomura via KO/TKO R1
Tatsuro Karasawa defeats Yusuke Horiike via Sub. RNC R1

Grabaka_Live

GRABAKA Live 3! Ergebnisse – Results
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)