Banner Ads Top

GRACHAN 14 x Mach Matsuri Fightcard Fightcards MMA/Mixed Martial Arts

On 20.07.2014 GRACHAN 14 x Mach Matsuri takes place in Tokyo.

This is the Fightcard:

Kensaku Nakamura vs. Motonobu Tezuka
Yuki Yamamoto vs. Kenji Matsushita-Sette
Yoshifumi Nakamura vs. Jae Kyung Kim
Shigeki Osawa vs. Satoshi Murata
Keiji Sakuta vs. Hidekazu Asakura
Toshikatsu Harada vs. Isamu Nagase
Shinji Ishida vs. Tomoaki Ueyama
Naoki Samukawa vs. Yasuaki Miura
Roy vs. Yoshiyuki Ishikawa
Hidetora vs. Katsuyoshi Sasaki
Kenjiro Takahashi vs. Do Gyum Lee
Satoshi Nishino vs. Hideki Kadowaki
Junpei Hamada vs. Oliver
Miki Miyauchi vs. Kurumi Ishizuka
Hideto Kondo vs. Osamu Ran
Cao Usui vs. Zero
Kota Yokoyama vs. Joshua Robison
Ryota vs. Kazuhiro Okubo
Kazuyuki Numajiri vs. Takugo Kobayashi
Yosuke Notsu vs. Tadasuke Nozoe
Taro Bando vs. Angelo Shinohara
Isao Sakiyama vs. Katsuhiko Nomura
Shuhei Azuma vs. Harutoshi Tomono

GRACHAN 14 x Mach Matsuri Fightcard
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)