Banner Ads Top

GRACHAN 17 Ergebnisse – Results Ergebnisse MMA/Mixed Martial Arts

Grachan 17_Fightcard_Ergebnisse_Results

Am 21.06.2015 fand Grachan 17 in Tokyo statt.

Dies sind die Ergebnisse – Results:

Yuki Yamamoto vs. Hideto Kondo Draw
Yoji Saito def Kensaku Nakamura Dec
Hayato Suzuki def Nariyasu Fujita KO/TKO, R1
Ryo Sakai def Shuji Morikawa Dec
George def Atsushi Satachi Dec
Masato def Hitoshi Okada Dec
Keichi Iio def Joyo Okamikane Split Dec
Kirihito Kodama def Gi-no Dec
Yutaka Shimamura def Isao Sakiyama Dec
Keiji Sakuta def Angelo Shinohara Sub, R1
Kotoku Takahashi def Ronnie Dec
Katsuyoshi Sasaki def Oliver KO/TKO, R2
Susumu Goto def K. Hiroyuki KO/TKO, R1
Arata Ueki def Osamu Shimizu Dec
Shohei Yamamoto def Y. Takahashi KO/TKO, R1
Hiroaki Yoshioka def Shiryu Oba Sub, R2
Koichiro Takekawa def Chris Hilge KO/TKO, R1

GRACHAN 17 Ergebnisse – Results
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)