Banner Ads Top

GRACHAN 17 Fightcard Fightcards MMA/Mixed Martial Arts

Grachan 17_Fightcard_Ergebnisse_Results

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Am 17.06.2015 findet Grachan 17 in Tokio statt.

Dies ist die Fightcard:

Yuki Yamamoto vs. Hideto Kondo
Shuji Morikawa vs. Ryo Sakai
Isao Sakiyama vs. Yutaka Shimamura
Cao Usui vs. Ryota Kobayashi
Shiryu Oba vs. Hiroaki Yoshioka
Arata Ueki vs. Osamu Shimizu
Masato vs. Hitoshi Okada
George vs. Atsushi Satachi
Keichi Iio vs. Joyo Okamikane
Hayato Suzuki vs. Takayuki Hirayasu
Kirihito Kodama vs. Gi-no
Ronnie vs. Kotoku Takahashi
Keiji Sakuta vs. Angelo Shinohara
Koichiro Takekawa vs. Chris Hilge
Susumu Goto vs. K. Hiroyuki
Oliver vs. Katsuyoshi Sasaki
Kensaku Nakamura vs. Yoji Saito
Fumiya Sasaki vs. Takeshi Ogane
Shohei Yamamoto vs. Y. Takahashi

GRACHAN 17 Fightcard
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)