Banner Ads Top

Pancrase 261 Results – Ergebnisse Ergebnisse MMA/Mixed Martial Arts, Pancrase

On 05.10.2014 Pancrase 261 took place in Tokyo.

These are the results – ergebnisse:

Yuji Arai defeats Joshua Eddy via Sub. RNC R2
Kazushi Sugiyama defeats Takayuki Ijima via KO/TKO R2
Ryo Takagi defeats Munetaka Ogawa via Disq.
Toru Ogawa defeats Naoto Ayuta via Dec.
Gota Yamashita defeats Akihiro Murayama via Dec.
Ikkei Nagamura defeats Shungo Oyama via KO/TKO R2
Yuki Kondo defeats Eiji Ishikawa via KO/TKO R1
Akira Okada defeats Shunpei Ota via Dec.
Guy DeLumeau defeats Tomonari Kanomata via Dec.
Yoshihiro Koyama defeats Takafumi Ito via Dec.
Yusuke Kitago defeats Tatsuya So via Dec.
Juntaro Ami defeats Akihito Hara via KO/TKO R3
Takashi Matsuoka defeats Toshihiro Taguchi via Dec.
Takashi Sato defeats Genpei Hayashi via KO/TKO R1
Andrew Robert defeats Taito via Dec.

09.03.-13.03.2015 Remy Bonjasky Trainingscamp in Almere

Pancrase 261 Results – Ergebnisse
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)