Banner Ads Top

Pancrase: Osaka Fightcard Fightcards MMA/Mixed Martial Arts, Pancrase

Pancrase_Osaka_Fightcard
Daichi Kitakata vs. Tetsuo Nakanishi 115 lbs
Jun Doi vs. Takaya Takemoto 135 lbs
Ryohei Tsujikawa vs. Hikaru Hasumi 135 lbs
Koji Nakamura vs. Shoki Omichi 145 lbs
Taiki Akiba vs. Takashi Matsuba 125 lbs
Kazuki Isami vs. Ryuhei Nakamoto 135 lbs
Charles Bellemare vs. Atsushijun Suzuki 145 lbs
Masayuki Watanabe vs. Ken Kusanobu 125 lbs
Tatsuki Ozaki vs. Namiki Kawahara 115 lbs
Takashi Hasegawa vs. Takahiro Suzuki 135 lbs
Yuki Ota vs. Kazuma Nozawa 155 lbs
Rei Oda vs. Daiyume Ueni 125 lbs

Pancrase: Osaka Fightcard
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)