Banner Ads Top

Pancrase: Sapporo 2015 Fightcard Fightcards MMA/Mixed Martial Arts, Pancrase

Pancrase

Pancrase

Yukinori Akazawa vs. Kang Joo Choi 170 lbs
Naoki Tanada vs. Shigeru Fujita 115 lbs
Hiroto Onishi vs. Atsushi Fujino 125 lbs
Naoya Takeuchi vs. Tatsuya Magosaki 125 lbs
Suguru Hayasaka vs. Daishi Kuroishi 115 lbs
Suguru Arai vs. Susumu Kasai 145 lbs
Koya Sugiura vs. Takechi Goto 145 lbs

Pancrase: Sapporo 2015 Fightcard
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)