Banner Ads Top

Shooto Border 1st Round 2014 Ergebnisse – Results Ergebnisse MMA/Mixed Martial Arts, Shooto

Am 13.01.2014 fand in Tokyo Shooto 1st Round 2014 statt.

Dies sind die Ergebnisse – Results:

Shinya Murofushi defeats Junji Ito via Sub. RNC R1
Yuta Sasaki defeats Keisuke Fujiwara via Sub. RNC R1
Ryuto Sawada defeats Tateo Iino via Sub. GC R1
Shigeki Osawa defeats Kazuhiro Ito via Dec.
Kosuke Suzuki defeats Taku Kajikawa via Dec.
Kotaro Hagiwara vs. Shohei Nomitani Draw
Takafumi Maeda defeats Hideto Okada via Dec.
Dai Sudo defeats Yoshinori Takahashi via Sub. Armlock R2

3.16POSTER
Workshops, Camps & Ausbildungen 2006-2014:
www.K-1StarsLive.com & www.K-1StarsLiveOnly.com

SportBusiness Aus- & Weiterbildungen: www.SAFSM.com

Shooto Border 1st Round 2014 Ergebnisse – Results
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)