Banner Ads Top

Shooto Border: Season 7 – Second Fightcard Fightcards MMA/Mixed Martial Arts, Shooto

Shooto_Border_7_Fightcard_Ergebnisse_Results

06.09.2015 Osaka, Shooto Border: Season 7 – Second Fightcard

Takumi Ota vs. Mitsuhiro Toma
Yuki Kanaumi vs. Ryo Okada
Tsuyoshi Abe vs. Takuma Kimura
Makoto Ohashi vs. Takafumi Maeda
Yuki Arimoto vs. Seiji Kamejima
Daisuke Akamatsu vs. Shin Chiba
Daiki Tsubota vs. Tsuguaki Yamazaki
Sho Nishida vs. Takahiro Kohori

Shooto Border: Season 7 – Second Fightcard
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)