Banner Ads Top

Shooto Gig Tokyo Vol. 17 Fightcards MMA/Mixed Martial Arts, Shooto

On 19.07.2014 Shooto Gig 17 takes place in Tokyo.

This is the fightcard:

Hiroaki Fujita vs. Kazuhide Shirota
Naohiro Mizuno vs. Keita Ishibashi
Kota Onojima vs. Yosuke Ebihara
Masaaki Sugawara vs. Hiroshi Roppongi
Yutaka Saito vs. Mitsuhiro Toma
Hiroaki Shishino vs. Tomoaki Ota
Ryuta Umishita vs. Tomoya Hirakawa
Kiyoshi Kitamura vs. Ryo Okada
Yuki Shimizu vs. Tyson Naito
Takashi Nakayama vs. Shunsuke Hayashizaki

Shooto Gig Tokyo Vol. 17
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)