Banner Ads Top

Shooto Gig West Vol. 16 Fightcard Fightcards MMA/Mixed Martial Arts, Shooto

On 07.06.2014 Shooto Gig West 16 takes place in Osaka.

This is the fightcard:

Tadaaki Yamamoto vs. Ryuya Fukuda
Masayoshi Kato vs. Ryohei Kurosawa
Itchaku Murata vs. Takahiro Kohori
Yuta Kiuchi vs. Hisho Takeda
Kosuke Eda vs. Takafumi Maeda
Akihiro Izumi vs. Yuji Yamakawa
Masato Yoshino vs. Atsushi Fujinaka
Hideki Sato vs. Kenta Hattori
Yutaro Kawaguchi vs. Kyoto Kodama
Yuki Kanaumi vs. Daichi Takenaka
Tomohiro Hagino vs. Yuki Arimoto
Takuya Kodama vs. Daichi Nishimura

Shooto Gig West Vol. 16 Fightcard
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)