Banner Ads Top

Shooto Grapplingman 17 Fightcard Fightcards MMA/Mixed Martial Arts, Shooto

Shooto

Shooto


Shinpei Sugiyama vs. Seiji Tatebe
Tsubasa Fujikawa vs. Masaki Nakazono
Naosuke Mizoguchi vs. Akira Takano
Daisuke Arikawa vs. Tatsuhiko Iwamoto
Hiroshi Watanabe vs. Seung Min Baek
Akira Toritani vs. Kyung Chol Min
Kazuhiko Oyama vs. Yuki Kifune
Yuji Sato vs. Takahiro Ideta
Tsubasa Akiyama vs. Sho Yamaguchi
Koichi Hashimoto vs. Keiyu Beppu

Shooto Grapplingman 17 Fightcard
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)