Banner Ads Top

Shooto – Shooting Disco 19 Fightcard Fightcards MMA/Mixed Martial Arts, MMA/Mixed Martial Arts, Shooto

Am 07.10.2012 geht es in Tokyo in Sachen Shooto weiter. Dies ist die Shooting Disco 19 Fightcard:

Yo Saito vs. Daiki Takashima
Shuichiro Okumura vs. Takahito Tomozawa
Itsuki Hiruma vs. Jun Nabeshima
Koji Nishioka vs. Kazuya Tanaka
Kenichi Sawada vs. Takafumi Ato
Yasutaka Hamaji vs. Hiroshi Roppongi
Hiroaki Ijima vs. Yasutaka Ishigami
Shinichi Hanawa vs. Takahiro Hosoi
Keita Kono vs. Satoshi Inaba
Daiki Gojima vs. Hiroki Matsubara
Taijiro Iseki vs. Ukyo Abe

Shooto – Shooting Disco 19 Fightcard
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)