Banner Ads Top

Tag Archives: 1st Round 2014

Shooto Border 1st Round 2014 Ergebnisse – Results Ergebnisse MMA/Mixed Martial Arts,Shooto

3.16POSTER

Am 13.01.2014 fand in Tokyo Shooto 1st Round 2014 statt. Dies sind die Ergebnisse – Results: Shinya Murofushi defeats Junji Ito via Sub. RNC R1 Yuta Sasaki defeats Keisuke Fujiwara via Sub. RNC R1 Ryuto Sawada defeats Tateo Iino via Sub. GC R1 Shigeki Osawa defeats Kazuhiro Ito via Dec. Kosuke Suzuki defeats Taku Kajikawa

Read more

Shooto Border 1st Round 2014 Fightcard Fightcards MMA/Mixed Martial Arts,Shooto

3.16POSTER

Am 13.01.2014 findet in Tokyo Shooto 1st Round 2014 statt. Dies ist die Fightcard: Takumi Ota vs. Toshiro Chihama Takayuki Kobayashi vs. Hisho Takeda Kazuya Satomoto vs. Ryogo Takahashi Mitsuhiro Toma vs. Jun Doi Tomoyuki Hayashi vs. Yuki Arimoto Hiroyuki Tanaka vs. Kaoru Omori Tomohiko Yoshida vs. Shingo Makita Isamu Kanazawa vs. Tomoyuki Suda Workshops,

Read more