Banner Ads Top

Tag Archives: 20.01.2013

Shooto 1st Round 2013 Fightcard Fightcards MMA/Mixed Martial Arts,Shooto

Shooto 1st Round 2013

Am 20.01.2013 findet in Tokyo der Shooto 1st Round 2013 Event statt. Dies ist die Fightcard: Tetsu Suzuki vs. Yuta Sasaki Shinji Sasaki vs. Shin Kochiwa Shigeki Osawa vs. Kazuya Satomoto Wataru Miki vs. Jung Gyeong Lee Ryuichi Miki vs. Ung Hyeon Kim Takanori Takahashi vs. Daisuke Sasaki Yo Saito vs. Motohiro Takenawa Yoshinori Suzuki

Read more