Banner Ads Top

Tag Archives: 21.06.2015

GRACHAN 17 Ergebnisse – Results Ergebnisse MMA/Mixed Martial Arts

Grachan 17_Fightcard_Ergebnisse_Results

Am 21.06.2015 fand Grachan 17 in Tokyo statt. Dies sind die Ergebnisse – Results: Yuki Yamamoto vs. Hideto Kondo Draw Yoji Saito def Kensaku Nakamura Dec Hayato Suzuki def Nariyasu Fujita KO/TKO, R1 Ryo Sakai def Shuji Morikawa Dec George def Atsushi Satachi Dec Masato def Hitoshi Okada Dec Keichi Iio def Joyo Okamikane Split

Read more

Shooto Grapplingman 15: Direction of the Cage Ergebnisse – Results Ergebnisse MMA/Mixed Martial Arts,Shooto

Shooto Grapplingman 15 Direction of the Cage

Am 21.06.2015 fand in Hiroshima Shooto Grapplingman 15 statt. Dies sind die Ergebnisse – Results: Kenichiro Togashi def Hisho Takeda Sub, R1 Rambaa Somdet def Masayoshi Kato Dec Mitsuhiro Toma def Kazuya Satomoto KO/TKO, R1 Akinobu Watanabe def Tatsuro Kamei Dec Kazuhiro Ito def Takuji Kobayashi KO/TKO, R1 Tsuyoshi Okada vs. Takuya Kodama Ends Draw

Read more

Shooto Grapplingman 15: Direction of the Cage Fightcard Fightcards MMA/Mixed Martial Arts,Shooto

Shooto Grapplingman 15 Direction of the Cage

Am 21.06.2015 findet Shooto Grapplingman 15 in Hiroshima statt. Dies ist die Fightcard: Rambaa Somdet vs. Masayoshi Kato Kazumasa Majima vs. Tatsuhiko Iwamoto Yohei Nomura vs. Masanori Kato Tetsuo Nakanishi vs. Shin Chiba Kazuya Satomoto vs. Mitsuhiro Toma Akinobu Watanabe vs. Tatsuro Kamei Kazuhiro Ito vs. Takuji Kobayashi Ryota Omori vs. Hito Aoi Keisuke Sakai

Read more