Banner Ads Top

Tag Archives: DEEP Cage Impact 2015 Fightcard

DEEP Cage Impact 2015 Fightcard Deep,Fightcards MMA/Mixed Martial Arts

DEEP Cage Impact 2015

29.08.2015 Tokyo, DEEP Cage Impact 2015 Fightcard Kazunori Yokota vs. Kenjiro Takahashi Tatsumitsu Wada vs. Jae Hyun So Shigetoshi Iwase vs. Kota Shimoishi Daisuke Endo vs. Ken Saotome Yuki Sasaki vs. Hidenobu Koike Luiz Andrade I vs. Yukinari Tamura Yasuhiro Kawasaki vs. Kimihiro Eto Yuki Ohara vs. Suguru Nii Isamu Odagiri vs. Tomohiro Adaniya K.

Read more