Banner Ads Top

Tag Archives: DEEP Cage Impact 2016 Fightcard

DEEP Cage Impact 2016 Fightcard Deep,Fightcards MMA/Mixed Martial Arts

DEEP-CAGE-Impact_2016_Fightcard_Ergebnisse_Resultsjpg

Tatsunao Nagakura vs. Hiroto Uesako 145 lbs Naoto Miyazaki vs. Tamotsu Hayashi 155 lbs Shigetoshi Iwase vs. Luiz Andrade I 155 lbs Yusaku Tsukumo vs. Nao Yoneda 170 lbs Kota Ishibashi vs. Isamu Odagiri 125 lbs Yuma Horiuchi vs. Yasutaka Ishigami 125 lbs Naoki Inoue vs. Iyori Akiba 125 lbs Takahiro Okoshi vs. Kazuhide Shirota

Read more