Banner Ads Top

Tag Archives: DEEP Tokyo Impact Wave 9 Ergebnisse – Results

DEEP Tokyo Impact Wave 9 Ergebnisse – Results Deep,Ergebnisse MMA/Mixed Martial Arts

Deep_Tokyo_Wave_9

Sugofu Agchamar def Wakui Shinobu KO/TKO, 1:11 R1 C. Shimabukuro def Tomoya Tanaka KO/TKO, 2:13 R2 Tsusei Hosono def T. Nakagawa KO/TKO, 4:45 R1 T. Matsukaza def Oliver Sub, 0:34 R1 Satoshi Yamasu def Kagemaru Sub, 2:32 R1 Sho Fuma def Kotaro Kazama Unanimous Dec Hiroki Kishino def Shuya Arimura Unanimous Dec Yamato Fukuda def

Read more