Banner Ads Top

Tag Archives: DEEP: Tokyo Impact

DEEP Jewels Ergebnisse – Results Deep,Ergebnisse MMA/Mixed Martial Arts,MMA/Mixed Martial Arts

Deep Jewels

Am 31.08.2013 fand der DEEP Jewels Event in Tokyo statt. Dies sind die Ergebnisse – Results: Emi Fujino defeats Hyo Kyung Song via Sub. RNC R2 Mika Nagano defeats Akiko Naito via Sub. R1 Sadae Suzumura defeats Celine Haga via Dec. Yuko Oya defeats Yasuko Mogi via Dec. Yasuko Tamada defeats Yukiko Seki via Dec.

Read more

Update: DEEP Jewels Fightcard Deep,Fightcards MMA/Mixed Martial Arts,MMA/Mixed Martial Arts

Deep Jewels

Am 31.08.2013 findet der DEEP Jewels Event in Tokyo statt. Dies ist die Fightcard: Emi Fujino vs. Hyo Kyung Song Mika Nagano vs. Akiko Naito Celine Haga vs. Sadae Suzumura Yasuko Mogi vs. Yuko Oya Yasuko Tamada vs. Yukiko Seki Masako Yoshida vs. Satomi Takano Fukuko Hamada vs. Miyoko Kusaka Takumi Umehara vs. Megumi Sugimoto

Read more

DEEP 63: Tokyo Impact Ergebnisse – Results Ergebnisse MMA/Mixed Martial Arts

Deep 63

Am 25.08.2013 fand der DEEP 63: Tokyo Impact Event in Tokyo statt. Dies sind die Ergebnisse – Results: Kazuhiro Nakamura defeats Henry Miller via KO/TKO R1 Tatsumitsu Wada defeats Yuki Motoya via Dec. Ken Hasegawa defeats Hirohide Fujinuma via KO/TKO R1 Katsunori Kikuno defeats Yong Jae Lee via Sub. RNC R1 Tatsunao Nagakura defeats Ok

Read more

Update: DEEP 63: Tokyo Impact Fightcard Fightcards MMA/Mixed Martial Arts

Deep 63

Am 25.08.2013 findet der DEEP 63: Tokyo Impact Event in Tokyo statt. Dies ist die Fightcard: Henry Miller’s Retirement match Kazuhiro Nakamura vs Henry Sentoryu Miller Flyweight Championship Yuki Motoya – Champion vs Tatsumitsu Wada Megaton Championship Ken Hasegawa vs Hirohide Fujinuma Kikuno Katsunori vs Lee YongJae Tatsunao Nagakura vs Hwan OkYong Toshiyaki Kitada vs Kwak MyungSik Shigetoshi Iwase vs

Read more

DEEP: Tokyo Impact Lightweight GP 2013 Semifinal Ergebnisse – Results Ergebnisse MMA/Mixed Martial Arts

tokyo-impact_20.07.2013

Am 20.07.2013 fand der DEEP: Tokyo Impact Lightweight GP 2013 Semifinal in Tokyo statt. Dies sind die Ergebnisse – Results: Ryosuke Togashi defeats Yutaka Ueda via Dec. Naoto Miyazaki defeats Yoichi Fukumoto via Dec. Juri Ohara defeats Ken Hamamura via Dec. Yasuaki Kishimoto defeats Sadao Kondo via Dec. Shizuka Sugiyama defeats Chisa Yonezawa via KO/TKO

Read more

13.07.2013 DEEP: Tokyo Impact Lightweight GP 2013 Semifinal Fightcard Fightcards MMA/Mixed Martial Arts

tokyo-impact_20.07.2013

Am 20.07.2013 findet der DEEP: Tokyo Impact Lightweight GP 2013 Semifinal in Tokyo statt. Dies ist die Fightcard: Yutaka Ueda vs. Ryosuke Togashi Naoto Miyazaki vs. Yoichi Fukumoto Juri Ohara vs. Ken Hamamura Yasuaki Kishimoto vs. Sadao Kondo Shizuka Sugiyama vs. Chisa Yonezawa Hidetora Hidetora vs. Liger Narita Hideto Kondo vs. Katsuki Seito Hiroyuki Kobayashi

Read more