Banner Ads Top

Tag Archives: First

Shooto Border Season 6 – First Fightcard Fightcards MMA/Mixed Martial Arts,Shooto

Shooto_Border_6

Am 11.01.2014 findet in Osaka Shooto Border Season 6 – First statt. Dies ist die Fightcard: Mitsuhiro Toma vs. Jun Doi Takayuki Kobayashi vs. Hisho Takeda Hiroyuki Tanaka vs. Kaoru Omori Isamu Kanazawa vs. Tomoyuki Suda Tomohiko Yoshida vs. Shingo Makita Tomoyuki Hayashi vs. Yuki Arimoto Takumi Ota vs. Toshiro Chihama Kazuya Satomoto vs. Ryogo

Read more