Banner Ads Top

Tag Archives: Inoki Bom-Ba-Ye 2015 Ergebnisse – Results

Inoki Bom-Ba-Ye 2015 Ergebnisse – Results Ergebnisse MMA/Mixed Martial Arts

Inoki_Bom_Ba_ye_2015_Ergebnisse_Results

Oli Thompson def F. Rodrigues Jr. KO/TKO, 2:08 R1 Kazuyuki Fujita def Atsushi Sawada KO/TKO, Naoya Ogawa def Daichi Hashimoto KO/TKO, Shinya Aoki def Montanha Silva Sub, Chris Barnett def Shinichi Suzukawa KO/TKO, 1:44 R1 Yuki Yamamoto def Keisuke Okada KO/TKO, 0:26 R1 Wang Bin def Masaki Okamoto Masato Shibata def Kotaro Nasu