Banner Ads Top

Tag Archives: Iron Fists 3

ProFC Ukraine: Iron Fists 3 Fightcard Fightcards MMA/Mixed Martial Arts

ProFC Ukraine: Iron Fists 3 Fightcard

                          Am 14.03.2015 findet in Odessa ProFC Ukraine: Iron Fists 3 statt. Dies ist die Fightcard: Aleksandr Boyko vs. Dmitriy Bulgak I. Andrushchenko vs. A. Krupenkin Yuriy Chobuka vs. Dmitriy Shapoval Dmitriy Prodan vs. Dmitry Vlasyuk Yuriy Cherkalyuk vs. Elnur Veliev Anatoly Liagu

Read more