Banner Ads Top

Tag Archives: Lightweight GP 2013

DEEP: Tokyo Impact Lightweight GP 2013 Semifinal Ergebnisse – Results Ergebnisse MMA/Mixed Martial Arts

tokyo-impact_20.07.2013

Am 20.07.2013 fand der DEEP: Tokyo Impact Lightweight GP 2013 Semifinal in Tokyo statt. Dies sind die Ergebnisse – Results: Ryosuke Togashi defeats Yutaka Ueda via Dec. Naoto Miyazaki defeats Yoichi Fukumoto via Dec. Juri Ohara defeats Ken Hamamura via Dec. Yasuaki Kishimoto defeats Sadao Kondo via Dec. Shizuka Sugiyama defeats Chisa Yonezawa via KO/TKO

Read more

13.07.2013 DEEP: Tokyo Impact Lightweight GP 2013 Semifinal Fightcard Fightcards MMA/Mixed Martial Arts

tokyo-impact_20.07.2013

Am 20.07.2013 findet der DEEP: Tokyo Impact Lightweight GP 2013 Semifinal in Tokyo statt. Dies ist die Fightcard: Yutaka Ueda vs. Ryosuke Togashi Naoto Miyazaki vs. Yoichi Fukumoto Juri Ohara vs. Ken Hamamura Yasuaki Kishimoto vs. Sadao Kondo Shizuka Sugiyama vs. Chisa Yonezawa Hidetora Hidetora vs. Liger Narita Hideto Kondo vs. Katsuki Seito Hiroyuki Kobayashi

Read more