Banner Ads Top

Tag Archives: Pancrase 260

Pancrase 260 Results – Ergebnisse Ergebnisse MMA/Mixed Martial Arts,Pancrase

Pancrase 260 Fightcard

On 03.08.2014 Pancrase 260 took place in Tokyo. This is the fightcard: Yuji Arai defeats Joshua Eddy via Sub. RNC R2 Kazushi Sugiyama defeats Takayuki Ijima via KO/TKO R2 Ryo Takagi defeats Munetaka Ogawa via Disq. Toru Ogawa defeats Naoto Ayuta via Dec. Gota Yamashita defeats Akihiro Murayama via Dec. Ikkei Nagamura defeats Shungo Oyama

Read more

Pancrase 260 Fightcard Fightcards MMA/Mixed Martial Arts,Pancrase

Pancrase 260 Fightcard

On 03.08.2014 Pancrase 260 will take place in Tokyo. This is the fightcard: Joshua Eddy vs. Yuji Arai Takayuki Ijima vs. Kazushi Sugiyama Ryo Takagi vs. Munetaka Ogawa Naoto Ayuta vs. Toru Ogawa Akihiro Murayama vs. Gota Yamashita Ikkei Nagamura vs. Shungo Oyama Yuki Kondo vs. Eiji Ishikawa Akira Okada vs. Shunpei Ota Guy DeLumeau

Read more