Banner Ads Top

Tag Archives: Season 5

Shooto Border: Season 5 – Second Ergebnisse – Results Ergebnisse MMA/Mixed Martial Arts,Shooto

Shooto

Am 31.08.2013 fand in Osaka findet Shooto Border: Season 5 – Second statt. Dies sind die Ergebnisse – Results: Kenta Konishi defeats Yoshikazu Fujishi via Dec. Mitsuhiro Toma defeats Taiki Hamasaki via Sub. RNC R1 Shohei Nomitani defeats Yuki Arimoto via Dec. Hisho Takeda defeats Akihiro Izumi via Dec. Ryuya Fukuda defeats Tank via Dec.

Read more

Update: Shooto Border: Season 5 – Second Fightcard Fightcards MMA/Mixed Martial Arts,Shooto

Shooto

Am 31.08.2013 findet in Osaka findet Shooto Border: Season 5 – Second statt. Dies ist die Fightcard: Kenta Konishi vs. Yoshikazu Fujishi Mitsuhiro Toma vs. Taiki Hamasaki Shohei Nomitani vs. Yuki Arimoto Hisho Takeda vs. Akihiro Izumi Ryuya Fukuda vs. Tank Sho Nishida vs. Yuki Yoshimura Shun Muramatsu vs. Akira Toritani Takashi Soya vs. Seiji

Read more

07.04.2013 Shooto: Border: Season 5 – The First Fightcard Fightcards MMA/Mixed Martial Arts,Shooto

Shooto Border Season 5

Am 07.04.2013 findet in Osaka der Shooto Border: Season 5 Event statt. Dies ist die Fightcard: Yosuke Saruta vs. Kentaro Watanabe Tadaaki Yamamoto vs. Masayoshi Kato Ryogo Takahashi vs. Shingo Nakazawa Takamasa Miki vs. Yuki Kanaumi Ryuya Fukuda vs. Yuki Arimoto Shun Muramatsu vs. Daisuke Arikawa Kenta Konishi vs. Hisho Takeda Daiju Yuki vs. Kaoru

Read more