Banner Ads Top

Tag Archives: Shooting Disco 19

Shooto – Shooting Disco 19 Fightcard Fightcards MMA/Mixed Martial Arts,MMA/Mixed Martial Arts,Shooto

Shooto

Am 07.10.2012 geht es in Tokyo in Sachen Shooto weiter. Dies ist die Shooting Disco 19 Fightcard: Yo Saito vs. Daiki Takashima Shuichiro Okumura vs. Takahito Tomozawa Itsuki Hiruma vs. Jun Nabeshima Koji Nishioka vs. Kazuya Tanaka Kenichi Sawada vs. Takafumi Ato Yasutaka Hamaji vs. Hiroshi Roppongi Hiroaki Ijima vs. Yasutaka Ishigami Shinichi Hanawa vs.

Read more