Banner Ads Top

Tag Archives: Shooto Border: Season 7 – Second fightcard

Shooto Border: Season 7 – Second Fightcard Fightcards MMA/Mixed Martial Arts,Shooto

Shooto_Border_7_Fightcard_Ergebnisse_Results

06.09.2015 Osaka, Shooto Border: Season 7 – Second Fightcard Takumi Ota vs. Mitsuhiro Toma Yuki Kanaumi vs. Ryo Okada Tsuyoshi Abe vs. Takuma Kimura Makoto Ohashi vs. Takafumi Maeda Yuki Arimoto vs. Seiji Kamejima Daisuke Akamatsu vs. Shin Chiba Daiki Tsubota vs. Tsuguaki Yamazaki Sho Nishida vs. Takahiro Kohori