Banner Ads Top

Tag Archives: Shooto: Fight and Mosh Fightcard

Shooto: Fight and Mosh Fightcard Fightcards MMA/Mixed Martial Arts,Shooto

Shooto_Fight_Mosh_Fightcard_Ergebnisse_Results

Masaaki Sugawara vs. Hiromasa Ogikubo 125 lbs Kosuke Suzuki vs. Yoshiro Maeda 125 lbs Koshi Matsumoto vs. Yuki Kawana 155 lbs Tadaaki Yamamoto vs. Kazuki Fujita 125 lbs Yutaka Saito vs. Bill Algeo 145 lbs Caol Uno vs. Jason Childers 145 lbs Taiki Tsuchiya vs. Kosuke Terashima 135 lbs Ryogo Takahashi vs. Taison Naito 145

Read more