Banner Ads Top

Tag Archives: Shooto Grapplingman 17 Fightcard

Shooto Grapplingman 17 Fightcard Fightcards MMA/Mixed Martial Arts,Shooto

Shooto

Shinpei Sugiyama vs. Seiji Tatebe Tsubasa Fujikawa vs. Masaki Nakazono Naosuke Mizoguchi vs. Akira Takano Daisuke Arikawa vs. Tatsuhiko Iwamoto Hiroshi Watanabe vs. Seung Min Baek Akira Toritani vs. Kyung Chol Min Kazuhiko Oyama vs. Yuki Kifune Yuji Sato vs. Takahiro Ideta Tsubasa Akiyama vs. Sho Yamaguchi Koichi Hashimoto vs. Keiyu Beppu