Banner Ads Top

Tag Archives: Shooto : Shooting Disco 20 Fightcard

24.03.2013 Shooto : Force 01 Fightcard Fightcards MMA/Mixed Martial Arts,Shooto

Shooto

Am 24.03.2013 findet in Kagawa der Shooto Force 01 Event statt. Dies ist die Fightcard: Yasuo Niki vs. Takuji Kobayashi Noriyuki Takei vs. Nobuyuki Fujii Michiyuki Ishibashi vs. Kyoto Kodama Koji Watanabe vs. Daiki Tsubota Kenzan Mabuchi vs. Sho Nishida Satoshi Fujikawa vs. Masahiro Sugita

Shooto : Shooting Disco 20 Fightcard Fightcards MMA/Mixed Martial Arts,Shooto

Shooto

Am 23.02.2013 findet in Tokyo der Shooto Shooting Disco 20 Event statt. Dies ist die Fightcard: Yoshifumi Nakamura vs. Daiki Takashima Masaaki Sugawara vs. Akinobu Watanabe Takayuki Kobayashi vs. Yu Fujimaki Hiroaki Fujita vs. Ryuta Umishita Takafumi Ato vs. Nobita Naito Tomoaki Ota vs. Hiroyuki Takahashi Hideto Okada vs. Kiyoshi Kitamura Tateo Iino vs. Akira

Read more