Banner Ads Top

Tag Archives: Third Fightcard

Shooto Border: Season 6 – Third Fightcard Fightcards MMA/Mixed Martial Arts,Shooto

Shooto border 6 - third fightcard

On 21.09.2014 Shooto Border takes place in Osaka. This is the fightcard: Koji Nishioka vs. Hisho Takeda Mitsuhiro Toma vs. Takuji Kobayashi Taiki Hamasaki vs. Akira Takano Atsushi Fujinaka vs. Ken Hattori Daiki Tsubota vs. Yusuke Kuriwata Yuki Arimoto vs. Seiji Kamejima Tsuguaki Yamazaki vs. Tatsuhiko Iwamoto Seiji Takebe vs. Ryota Uchiyama