Banner Ads Top

ZST in Yokosuka Vol. 1 Fightcard Fightcards MMA/Mixed Martial Arts, ZST

On 29.06.2014 ZST in Yokosuka Vol. 1 will take place in Yokohama.

This is the fightcard:

Hisato Izawa vs. Tetsuya Yamada
Hiroki Takayama vs. Nobuyuki Kanaizuka
Yusuke Uehara vs. Atsushi Makigaya
Keisuke Fujiwara vs. Alan Yoshihiro Yamaniha
Ken Yasuda vs. Junichi Hirata
Tatsuya Watanabe vs. Satoru Date
Shooto Watanabe vs. Ryutaro Watanabe
Daisuke Teramoto vs. Ronnie
Takahashi Yokouchi vs. Hiroshi Kagaya
Tetsuya Seki vs. Koji Suzuki
Hiroyoshi Tateishi vs. Donkey Kong Nobu
Takashi Harada vs. Rei Date
Ike Chris vs. Shinichi Taira
Takuya Miyauchi vs. Yuki Kawabata
Yuware Morohashi vs. Hisashi Hiyama
Genichiro Ishibashi vs. Taiki Sawaue
Qiao Masuda vs. Wataru Matsuoka

ZST in Yokosuka Vol. 1 Fightcard
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)